SKAZANY NA UPADEK

W sytuacji panoszącego się w Polsce koniunkturalizmu, napędzanego działaniami ewidentnych zdrajców, również tych, którzy osobiście uczestniczyli w obaleniu pierwszego, wolnego, po dziesiątkach lat zniewolenia, rządu premiera Olszewskiego, w roku 1992, Polska otrzymuje drogowskaz-napomnienie, paradoksalnie poprzez śmierć premiera Olszewskiego. Jego mniejszościowy rząd, działający przez pół roku, od początku skazany na niepowodzenie, dokonał rzeczy, po ludzku wydawałoby się niemożliwych.

Doprowadził do wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski, nie dopuścił do tworzenia spółek joint venture z armią radziecką na terenie Polski, dodajmy popieranych przez ówczesnego prezydenta Wałęsę. Wreszcie mianując ministrem obrony J. Parysa dokonali przeorientowania Polski ze Wschodu (ZSRS) na Zachód i NATO, któremu zdecydowanie przeciwstawiali się B. Geremek, K. Skubiszewski i ówczesna Unia Wolności! Gdyby nie te działania premiera Olszewskiego dzisiaj moglibyśmy jedynie marzyć o uczestnictwie w NATO i wsparciu najpotężniejszej armii świata, armii USA.

Premier Olszewski zahamował również proces wyprzedaży polskiego majątku zainicjowany przez Balcerowicza i kontynuowany przez Bieleckiego, którego skutkiem było ogromne zubożenie Polski i galopujący proces bezrobocia.

Spojrzenie na Osobę Premiera Olszewskiego z perspektywy jego dokonań w sytuacji, w której, praktycznie nie powinien być w stanie tego zrobić, uderza Jego uczciwość, prawda, sprawiedliwość, dobroć i odwaga. Jako adwokat w czasach komunistycznych nie bał się bronić prześladowanych, za co był szykanowany. Premier Olszewski jawi się jako człowiek odważny, o jasnym obliczu, bez koniunkturalizmu, który faktycznie wytyczył kierunek rozwoju Polski a dzisiaj dany nam zostaje jako drogowskaz-napomnienie  dokąd zmierzamy i jakie wartości są konieczne, żeby przetrwać.

Krystian Wojaczek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.