METODA SYNERGII W STARCIU Z IDEOLOGIĄ LGBT

        Metoda synergii jest metodologicznie poprawnym zestawieniem, w poszczególnych kwestiach, nauczania Kościoła (jako modelu) i czerpanych z  nauk szczegółowych rozwiązań know how. Jako taka jest wręcz konieczna we współczesnych zmaganiach, nie tylko duszpasterstwa, ale społeczności Kościoła z zagrożeniami ideologii spod tęczowej flagi. Nic dziwnego, że grunt pod to rozwiązanie przygotował, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Sobór Watykański II, głównie w konstytucji Gaudium et spes.

Siła perswazyjna metody synergii polega na ukazywaniu zgodności rozwiązania modelowego, czerpanego z nauki Kościoła z badaniami naukowymi. W ten sposób wytrąca, promowanej przez różne instytucje, ideologii LGBT główny argument „naukowości”. Przypomnijmy, że „jedynie słuszna” ideologia spod znaku czerwonego sztandaru przez dziesiątki lat była określana „światopoglądem naukowym”. Nadal, wyniesiona do roli bóstwa „naukowość” jest podpórką neomarksistowskiej rewolucji. Tu się nic nie zmieniło, poza zastąpieniem czerwonego sztandaru tęczową flagą a dyktatury proletariatu dyktaturą mniejszości seksualnych.

Niemrawa reakcja instytucji Kościoła w Polsce (poza wyjątkami jak abp. Jędraszewski) wynika ze słabego przygotowania duchowieństwa a w konsekwencji i wierzących świeckich. Dodatkowo okres poprzedzający ideologiczne uderzenie w Polsce poprzedziło, teraz widać to wyraźnie, uderzenie wewnątrz szeregów duchowieństwa, podważające zaufanie do nauki Soboru Watykańskiego II. Właściwe środowiska duchownych dobrze wiedzą o czym piszę i powinny zrobić solidny rachunek sumienia, sobie, nie innym!

Krystian Wojaczek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.