KOMUNIKACJA

                

                           KOMUNIKACJA  CZY  POROZUMIENIE?

Słowo „komunikacja” stało się niemal fetyszem u małżonków, szczególnie tych, którzy mają trudności z porozumieniem się ze współmałżonkiem, często z dziećmi, czy z rodzinami pochodzenia. Stało się tak dlatego, że kwestie małżeństwa zostały zdominowane przez lobby psychologiczne, które z komunikacji uczyniło, z jednej strony, kozła ofiarnego, odpowiedzialnego za wszystkie niepowodzenia małżeństwa, z drugiej panaceum na jego kłopoty i trudności. Dalszą konsekwencją i logicznym następstwem tego podejścia do małżeństwa jest dynamiczny rozwój tzw. „mediacji” przed procesami rozwodowymi.

Działania wspomnianego lobby trafiły na podatny grunt nie tylko potężnej ignorancji w kwestiach małżeństwa samych małżonków, ale podobnej, albo jeszcze większej ignorancji pastoralnej, większości odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin, duchownych i świeckich przedstawicieli instytucji Kościoła katolickiego w Polsce. Jakie są tego skutki widać wyraźnie: 30% małżeństw rozwodzi się, wiele związków nieformalnych (bo po co jakiś papier?), w parafiach nie ma duszpasterstwa rodzin, są ruchy religijne, w których nawet odpowiedzialni za poszczególne grupy nie znają treści podstawowych pojęć dotyczących małżeństwa itp.

Ukazanie sytuacji z jaką mamy do czynienia jest ważne gdy podejmuje się problem komunikacji interpersonalnej w małżeństwie, ponieważ nie o samą komunikację tu chodzi a o umiejętność i chęć porozumienia się małżonków. Komunikacja jest zaledwie środkiem i nie mam pewności, czy najważniejszym, do osiągnięcia tego celu. Techniczna znajomość zasad komunikacji interpersonalnej często doskonale jest wykorzystywana do tego by kłamać, manipulować współmałżonkiem, układać relacje międzyosobowe w sposób niekorzystny dla drugiej strony. Znam wiele tego rodzaju przypadków, nie wyłączając z tego kręgu duchownych. To smutne, ale tak jest.

Dlatego profilaktyka kryzysu małżeństwa wymaga nauki porozumiewania się małżonków, do czego drogą jest komunikacja interpersonalna.

Krystian Wojaczek