OBCOKRAJOWCY

MOTTO: NAWET JEŚLI JESTEŚMY U SIEBIE, JESTEŚMY TU CZASOWO

  

                                       

                                         NOWE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI

Polska staje się krajem, coraz częściej i liczniej odwiedzanym przez obywateli innych państw. Często nie są to odwiedziny turystyczne a pobyt związany z miejscem pracy, czy założeniem rodziny. Szczególnie liczną grupą pracowników są obywatele państw z za wschodniej granicy, głównie Ukraińcy. Małżeństwa i rodziny wszystkich tych ludzi poddane są identycznym procesom przemian i wynikającym z nich trudnościom jak małżeństwa i rodziny Polaków. Często, jako Imigranci, dodatkowo zmagają się z trudnościami adaptacyjnymi, które zaoszczędzone są małżeństwom Polaków. Równocześnie jedną z barier korzystania przez nich z pomocy doradczej i edukacyjnej (w kwestiach funkcjonowania małżeństwa i rodziny)  jest bariera językowa. Dlatego Familiae Civitas uruchamia dział edukacyjno – doradczy, skierowany do Obcokrajowców, szczególnie tych z za wschodniej granicy Polski.

Ponadto istnieją dwa inne powody uruchomienia tego działu, równie ważne. Pierwszym jest to, że dotykający niemal wszystkich obywateli państwa czas zamknięcia w mieszkaniach i domach, zaowocuje perturbacjami w relacjach małżeńskich i zwiększeniem liczby rozwodów, nie tylko obcokrajowców, ale przede wszystkim większości, czyli obywateli Polski, do których niniejsza oferta jest także skierowana.

Po wtóre, wprowadzona tu metoda pracy z małżonkami i małżeństwami jest inna niż oferowana dotąd w ramach profilaktyki kryzysu małżeństwa. Umożliwia ona pracę nad swoim małżeństwem poszczególnym małżonkom w sytuacji gdy współmałżonek tej pracy nie chce podjąć. (Metoda uprzedzania kryzysu małżeństwa jest skierowana do par małżeńskich). Z tej racji uruchomienie niniejszego działu jest poszerzeniem i ubogaceniem dotychczasowej oferty ze strony Familiae civitas. Niżej znajdziecie Państwo informacje na temat samej metody pracy jak i Osób prowadzących zajęcia.

ZAJĘCIA  EDUKACYJNO – DORADCZE

Zajęcia odbywają się w grupach – do 14 osób w grupie. Jeśli uczestniczy w nich para małżeńska to każde z małżonków uczestniczy w innej grupie. Istota zajęć sprowadza się do wykorzystania tzw. „transmisyjności”, czyli możliwości międzyosobowego wpływu na otoczenie uczestnika zajęć. Inaczej rzecz ujmując, przemiany, których doświadczają uczestnicy pracy grupowej powodują zmiany w ich otoczeniu. Dzięki przemianie konfiguracji międzyosobowego współdziałania, zanikają nieadaptacyjne formy komunikacji i zachowania. Dzięki temu można uzyskać znaczną poprawę relacji małżeńskiej i relacji  rodzinnych. To co jest bardzo ważne w tej metodzie to istotne uwzględnienie doświadczanych przez uczestników emocji i ich związku ze sposobem postępowania i zachowań. Należy w tym miejscu przypomnieć prawdę o tzw. autonomii uczuć człowieka, które jak pokazuje doświadczenie, stanowią duże wyzwanie dla wszystkich właściwie małżeństw a nie radzenie sobie z nimi jest przyczyną wielu tragedii rodzinnych.

PROWADZĄCY

Prowadzącymi zajęcia są Państwo dr Żanna i Mirosław Staniszewscy. Są absolwentami psychologii stosowanej Uniwersytetu Mikołajewskiego (2005). W  latach 2008 – 2010 odbyli staże w organizacjach państwowych, pozarządowych organizacjach społecznych i instytucjach medycznych w Niemczech i Austrii. W latach 2006 – 2010 współpracowali z Missionsarztliches Institut Wurzburg w kwestiach dotyczących problematyki AIDS. W 2019 r. obronili tezy doktorskie dotyczące problematyki psychoterapii Emocjonalno – stresowej oraz poradnictwa rodzinnego na kierunku Nauki o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego. Zajęcia prowadzą w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.