KONTAKT

Motto:   KRYZYSOWI  RODZINY  MOŻNA  ŁATWO  ZAPOBIEGAĆ.  O  WIELE  TRUDNIEJ  GO  LECZYĆ!

Kontakt z Familiae civitas

e.mail: stronyrodzinne@interia.eu  

phone: 503 989 608

Do wyrażenia własnych opinii należy korzystać z formularza komentarzy na stronie BLOG.

KLUBY  ZARADNEJ  RODZINY ( KZR)

Współczesna zaradność małżonków, budujących własny związek, jako fundament rodziny daleko wykracza poza funkcję ekonomiczną, czyli zapewnienie jej materialnego bytu.  Środowisko zewnętrzne funkcjonowania małżeństwa i rodziny staje się jej często agresywnie wrogie. Skutki degradacji rodziny są widoczne gołym okiem: narastający proces rozbicia rodziny, zabijanie nienarodzonych, pomieszanie pojęć, narastanie procesów degeneracyjnych w sferze socjalizacji i wychowania dzieci itp. Uświadomienie sobie tego, że tradycyjne podejście do rodziny, polegające na pozostawieniu ją zanurzoną w środowisku ewidentnej manipulacji, bez przynajmniej częściowej neutralizacji tej manipulacji, dla wielu z nich skończy się tragicznie, inspiruje do działania.

Istotnym czynnikiem przeciwdziałania tym procesom jest tworzenie środowiska normalnego funkcjonowania małżeństwa i rodziny, które umożliwi włączonym w nie członkom rodzin zdobyć  dystans wobec presji otoczenia odczuwanej w rozproszeniu. Współczesna zaradność małżonków i rodziców polega na takim zabezpieczeniu się przed negatywnymi wpływami z zewnątrz, które pozwolą im unikać błędów w postrzeganiu swojego małżeństwa i rodziny, i co ważniejsze, unikać błędnych decyzji w ich kształtowaniu. Rolę taką mogą spełniać KLUBY  ZARADNEJ  RODZINY.

Miejscem inicjowania procesu tworzenia takiego klubu są warsztaty dla rodzin prowadzone przez FAMILIAE CIVITAS, w czasie których Uczestnicy są

pl.dreamstime.com

zapoznawani z metodyką tworzenia i zasadami funkcjonowania KLUBÓW. Natura ich funkcjonowania jest ściśle praktyczna, choć podbudowana teoretycznie, ponieważ ich zadaniem jest poprawne funkcjonowanie, rozwój i ułatwienie życia rodzinom. To KLUBY są dla rodziny a nie odwrotnie. FAMILIAE CIVITAS jest miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi KLUBAMI. Witryna FAMILIAE CIVITAS jest narzędziem kontaktu pomiędzy poszczególnymi KLUBAMI.

                                 PRZY KAWIE  O  MAŁŻEŃSTWIE  I  RODZINIE

Niemal każdy dorosły człowiek zna i lubi aromat parzonej kawy. Kojarzy się z chwilą relaksu, miłym towarzystwem innych osób, satysfakcjonującym smakiem dobrze zaparzonego napoju, przyjemnym otoczeniem, ale też jaśniejszym widzeniem dyskutowanego problemu. Rytuał popołudniowej kawy może być swego rodzaju antidotum na zabieganie, na zniewolenie tzw. „wyścigiem szczurów”, na brak refleksji nad tym co się dzieje w człowieku i z nim. Może się stać znaczącym, mimo że krótkim czasem spotkania ze sobą małżonków i innych członków rodziny.  Gwałtowne zmiany kulturowe, którym poddani są Polacy wręcz krzyczą o przemyślenie i wypracowanie rozwiązań sprzyjających obronie podmiotowości człowieka, jego małżeństwa i rodziny, które są najbardziej zagrożone rozwiązaniami podsuwanymi w tak zwanej kulturze masowej i medialnej. Szczególnym zagrożeniem jest brak czasu i miejsca na refleksję i spotkanie w gronie najbliższych. Rytuał picia kawy z najbliższymi może stanowić wyłom w płynącej zewsząd inspiracji do pośpiechu. Ze względu na okoliczności, które tworzy jest doskonałą okazją do spotkania małżonków ze sobą, wyrażenia sobie przyjaznych, ciepłych uczuć i rozmowy o sprawach bliskich każdemu z nich.

Pomyśl: Od Was zależy, czy z tego skorzystacie? Tylko Wy możecie tak zorganizować swoje życie, że ten rytuał przerwie Wasz codzienny pośpiech, umożliwi Wam spotkanie, refleksję i rozmowę.