BLISKOŚĆ

Motto:   BLISKOŚĆ – TRUDNĄ WARTOŚCIĄ MAŁŻEŃSTWA

Czasem porównuje się małżeństwo do złotej klatki, która zachęca ptaszki do wejścia do niej, po czym staje się dla nich więzieniem, bo nigdy nie przestała być klatką! Jak jest naprawdę? Czy małżeństwo musi być więzieniem dla małżonków? Jak to wszystko wpływa na więź małżeńską? Te i inne kwestie z nimi związane znajdziesz Czytelniku na tej pod stronie. (KW).

OSCYLACJA BLISKOŚCI – SZANSĄ MAŁŻEŃSTWA

Badania funkcjonowania więzi małżeńskiej w warunkach rozłąki z przyczyn ekonomicznych dowiodły istnienia mechanizmu oscylatora bliskości małżeńskiej. Krótko mówiąc polega on na tym, że uczucia charakterystyczne dla małżeństwa takie np. jak miłość, fascynacja współmałżonkiem, czy uczucie czułości znajdują najlepsze warunki swojego rozwoju i funkcjonowania w sytuacji oscylacji (pulsowania) bliskości małżonków. Chodzi o budowanie przez małżonków takiej strategii bliskości bycia ze sobą, w ramach której w pewnych okresach są ze sobą bliżej, w innych nieco dalej od siebie. Warto zwrócić uwagę na to, że podobna strategia bliskości małżonków wynika ze stosowania metod diagnostycznych regulacji poczęć. Oscylator bliskości małżeńskiej wychodzi poza kwestie planowania poczęć w małżeństwie. Wymaga od małżonków poznania jego mechanizmu i nauczenia się stosowania go w ich małżeństwie. W każdym małżeństwie strategia stosowania oscylatora jest inna, właściwa danemu związkowi. Umiejętność jego wykorzystania w budowaniu więzi małżeńskiej reguluje kwestie wolności małżonków, która nie jest niszczona niewłaściwym określeniem ich bliskości, przez jednego, czy nawet obojga małżonków. (KW.)

                                                     TO  KONIEC  WOLNOŚCI?

Potocznie przyjmuje się, że zawarcie małżeństwa to koniec wolności  osób zawierających związek. To związanie się z jedną osobą do końca życia, podjęcie  szeregu niełatwych obowiązków, opieka nad dziećmi i ich wychowanie itp. Nie ulega wątpliwości, że szerzący się obecnie zwyczaj kohabitacji, właśnie tu ma swoje korzenie. Również szereg zwyczajów związanych z zawarciem małżeństwa, lub je poprzedzających, jak wieczór kawalerski, czy panieński do tego nawiązuje. Z drugiej strony wiadomo, że miłość jest możliwa jedynie w warunkach wolności. Nie można zmusić kogoś do miłości. Efekt braku wolności przy takiej próbie  bardzo wyraźnie da znać o sobie w postaci generowanych uczuć negatywnych do nienawiści włącznie. Częstość pojawiania się tych uczuć w relacjach małżeńskich dowodzi nie tylko wagi problemu, ale sygnalizuje konieczność bliższego przyjrzenia się przestrzeni wolności w relacji małżeńskiej. Gdy jej zabraknie zagrożona zostanie istota tej relacji czyli miłość. Niezawodnym barometrem, tak jak zwykle będą ich uczucia. (K.W.)

Pomyśl: Jakich uczuć doświadczasz gdy nadmiernie zostaje  ograniczona Twoja wolność przez współmałżonka?

             Porozmawiaj z nim (z nią) o tym doświadczeniu. Może nie zdaje sobie sprawy z tego jak to wpływa na Twoje uczucia do niego (niej).

                                                             MAŁŻEŃSKIE  SPOTKANIA  MIŁOŚCI Z  WOLNOŚCIĄ

Z wypowiedzi wielu małżonków z dłuższym stażem może wynikać, że tytułowe spotkanie wolności z miłością w małżeństwie to rzadkość. Można dywagować na temat przyczyn takiego stanu rzeczy: duża liczba obowiązków, próby podporządkowania sobie współmałżonka, chodzenie na skróty w rozwiązywaniu problemów itp. Z drugiej strony, gdyby tak istotnie było jak wielu twierdzi, to należy postawić pytanie o istnienie miłości w danym małżeństwie, ponieważ nie ma miłości bez wolności! Dla małżonków jednak a w konsekwencji dla ich więzi ważne jest to jak oni przeżywają swoje funkcjonowanie w związku: czy jest to w ich odczuciu forma zniewolenia, narzucenia pewnych rygorów, które zabierają im możliwości spotykania z innymi ludźmi, rozwijania własnych zainteresowań itp. Warto na to spojrzeć z perspektywy bycia małżonków dla siebie wzajemnym darem. Bycie dla drugiego darem obejmuje zarówno bycie ze współmałżonkiem, bycie blisko niego, jak i dzielenie się ze współmałżonkiem swoją wiedzą, umiejętnością rozwiązywania życiowych problemów, swoim

Sabinka w drodze
Na szczycie

poczuciem humoru, towarzyską ogładą itp. Rozwój tych umiejętności wymaga wyjścia poza relację małżeńską, spotkania w gronie kolegów, uczestniczenia w różnych inicjatywach społecznych, kulturalnych itd. Wymaga pewnej wolności od małżeńskiej bliskości, po to by mogła ona być rozwijana i trwać długie lata. Wreszcie bycie darem obejmuje płaszczyznę emocji. Nie trudno sobie wyobrazić, że trzymanie kurczowo współmałżonka przy sobie będzie generować uczucia odwrotne od tych, na którym małżonkom zależy i to w dziedzinie, nad którą człowiek nie posiada władzy absolutnej. Potrzeba małżonkom doświadczania wolności, by w niej mogły się rodzić uczucia miłości, tęsknoty, zatroskania i wiele innych wzajemnie ich do siebie przyciągających. Jedno jest pewne, miłość małżeńska rodzi się i rozwija w atmosferze wolności. Ze spotykania się wolności z miłością małżonkowie muszą określić zakresy i charakter łączącej ich bliskości. Jest to trudne zadanie i sztuka każdej pary małżeńskiej. (K.W.)

Pomyśl: Jak wygląda spotykanie miłości z wolnością w Waszym małżeństwie?

Rozmawialiście ze sobą na ten temat?

Tu nie ma gotowych rozwiązań. Małżonkowie nie są w stanie wypracować najbardziej korzystnej sytuacji dla ich związku, jeśli nie podejmą pracy i wysiłku w tym kierunku. Ważne jest, by w trakcie tej pracy obserwować jak się kształtują ich uczucia miłości do siebie wzajemnie i fascynacja współmałżonkiem.