Terminy

Motto:  PRZETRWANIE CIWILIZACJI ZACHODNIEJ JEST ŚCIŚLE POWIĄZANE Z ODBUDOWĄ MONOGAMICZNEGO MAŁŻEŃSTWA

 

 

"OD  BOŻEGO  PODOBIEŃSTWA…DO  ZGODNEGO  MAŁŻEŃSTWA"  (Lublin, ul. Podwale 15. Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 17.08.2018 – 19.08.2018). Wersja weekendowa.

Zajęcia odbyły się zgodnie z planem.

 

Były to zajęcia seminaryjno-warsztatowe w ramach programu "Szkoły więzi". dla małżeństw i rodzin żyjących dzisiaj, i doświadczających  trudności niesionych przez współczesny świat.

To zajęcia ukształtowane jako wynik odpowiedzi chrześcijaństwa nie tylko na  zagrożenia małżeństwa i rodziny, ale jako silny czynnik obrony współczesnej cywilizacji, opartej na rozwoju i dobrym funkcjonowaniu małżeństwa i rodziny.

To zajęcia, w których to małżonkowie i rodzice świadomie biorą stery swojego związku we własne ręce, korzystając z najnowszej wiedzy antropologii teologicznej, bo każde z małżonków jest podobne do Boga, oraz z najnowszych zdobyczy nauk szczegółowych (biologii, medycyny, psychologii, czy pedagogiki).

Dzięki temu więź małżeńska ulega ożywieniu i pogłębieniu, między innymi poprzez bardziej satysfakcjonujące współżycie seksualne małżonków, istotny i specyficzny jej element, zabezpieczenie przed znudzeniem w życiu małżeńskim, ograniczenie konfliktów i łatwiejsze ich rozwiązywanie,

Istotnym rezultatem powyższego jest możliwość przeznaczenia wygospodarowanego w ten sposób czasu i energii na te cele życia małżeńskiego i rodzinnego, które pozwolą małżonkom w pełniejszy sposób rozwijać siebie, swoje zdolności i predyspozycje, które z kolei stają się czynnikami wzrostu atrakcyjności dla współmałżonka.

Ważnym skutkiem pogłębienia więzi jest lepsze funkcjonowanie podstawowych mechanizmów wychowania dzieci, takich jak identyfikacja, naśladownictwo, czy modelowanie. To więź małżeńska stanowi środowisko funkcjonowania tych mechanizmów a nie tylko, jak się często sądzi, bezpośrednie odniesienia rodziców do dziecka.

Wreszcie nie sposób pominąć faktu osadzenia więzi małżeńskiej w relacji do Boga, wszak to podobieństwo człowieka do swojego Stwórcy umożliwia człowiekowi: kobiecie i mężczyźnie poznawać i kochać inne osoby, nie tylko siebie wzajemnie, ale też samego Stwórcę, który jest tego poznawania i kochania się małżonków Sprawcą i Autorem.

To zajęcia warsztatowe realizowane w ramach programu "Szkoły więzi", które doczekały się swojego zaplecza instytucjonalnego o nazwie „FAMILIAE CIVITAS”. Informacja ta jest ważna o tyle, że planowanych jest szereg zajęć upowszechniających pełny wkład chrześcijaństwa, nie tylko prawno-moralny, w funkcjonowanie małżeństwa i rodziny, jako istotnego filaru Cywilizacji Zachodniej, który jest dzisiaj świadomie i celowo niszczony. Dlatego małżonkowie powinni mieć tego świadomość i świadomie bronić swoich rodzin, broniąc tym samym cywilizacji.  Więcej informacji na stronie www.familiaecivitas.eu 

Zajęcia warsztatowe odbyły się we współpracy z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Lubelskiej w pomieszczeniach duszpasterstwa. Należy podkreślić dobrą logistykę ze strony duszpasterstwa i wspaniałą opiekę nad dziećmi. Wszystko to dzięki zabiegom Pani dr Haliny Iwańczyk, Pani mgr Moniki Zając i Pani mgr Agnieszki Remiś. Należy w tym miejscu dodać, że poczucie rodziców, że ich pociechy są w dobrych rękach profesjonalnej opieki ma istotne znaczenie, pozwalające im się skupić na trudneji i złożonej problematyce więzi. Polskim rodzinom należy życzyć upowszechnienia się świadomości konieczności tego rodzaju pracy nad więzią, właśnie w małżeństwach, które są zdrowe i udane.

.

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW – LUBLIN 17 – 19 VIII 2018 R.

OD BOŻEGO PODOBIEŃSTWA……DO ZGODNEGO MAŁŻEŃSTWA

 

PIĄTEK 17 VIII 2018 R.

17.00  Powitanie, informacje organizacyjne, zapoznanie się

17.30 – 19.00  Warsztat 1

SOBOTA 18 VIII 2018 R.

9.00 – 10.30  Warsztat 2

10.30 – 11.00  Kawa

11.00 – 12.30  Warsztat 3

12.30 – 13.30  Lunch

14.00 – 15.30  Warsztat 4

15.30 – 16.00  Kawa

16.00 – 17.30  Warsztat 5

NIEDZIELA 19 VIII 2018 R.

9.00    EUCHARYSTIA  KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA / PODWALE 15

10.00 – 10.30  Kawa

10.30 – 12.00  Warsztat 6

12.00 – Podsumowanie, pożegnanie