Terminy-Aktualności

Motto:  PRZETRWANIE CYWILIZACJI ZACHODNIEJ JEST ŚCIŚLE POWIĄZANE Z ODBUDOWĄ MONOGAMICZNEGO MAŁŻEŃSTWA

GDY   MAŁŻONEK   SIĘ   ZUŻYWA

26 maja bieżącego roku w parafii Kanie odbyły się spotkania z małżonkami na temat wykorzystania przez małżonków wiedzy teologicznej na temat małżeństwa i zestawionych z nią rozwiązań problemów szczegółowych codziennego życia małżeńskiego. Te ostatnie zaczerpnięto z nauk szczegółowych, szczególnie z psychologii. Sam temat, nieco prowokacyjny oddaje jednak problem, z którym zmagają się małżonkowie: stopniowego rozmywania się w trakcie trwania małżeństwa pierwotnej atrakcyjności współmałżonka. Okazuje się, że małżonkowie nie są wobec niego bezbronni! W jaki sposób są w stanie się zabezpieczyć to zostało odkryte przed tymi, którzy potrudzili się na zajęcia.

Prezentacje, które odbyły się po niedzielnych Mszach Św. w kaplicy w Lisznie oraz w kościele parafialnym w Kaniem, zostały bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy. W dyskusji po zajęciach okazało się, że wśród słuchaczy istnieje głód tego rodzaju zajęć, które nie tylko ukazują zasady ogólne funkcjonowania małżeństwa, ale dostarczają empirycznej wiedzy zestawionej z owymi zasadami. Chodzi o poznanie szczegółowych mechanizmów funkcjonowania małżeństwa na wszystkich jego poziomach: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat emocjonalnego aspektu funkcjonowania małżeństwa. Nic w tym dziwnego. Jest to z racji autonomii uczuć człowieka najtrudniejsza do poprawnego poprowadzenia dziedzina życia małżeńskiego.

Okazuje się, że zajęcia zaplanowane jako samodzielne stały się inspiracją do pogłębionej pracy niektórych par małżeńskich w ramach spotkań warsztatowych w nieodległej przyszłości.

Należy podkreślić, że inicjatywa mogła dojść do skutku  dzięki determinacji przede wszystkim Ks. Proboszcza parafii Kanie, mgra Romana Knysia oraz Pani mgr Agnieszki Remiś.

Krystian Wojaczek

„OD  BOŻEGO  PODOBIEŃSTWA…DO  UDANEGO  MAŁŻEŃSTWA”  (Kanie, woj Lubelskie)  5 lipca 2019 – 7 lipca 2019). Wersja weekendowa.

W dniach 5-7 lipca bieżącego roku odbędą się zajęcia warsztatowe dla małżonków w parafii Kanie (woj. Lubelskie). Zajęcia mają charakter treningu i poruszą kwestie więzi małżeńskiej, radzenia sobie z uczuciami i emocjami, oraz komunikacji między małżonkami. Ponadto zostaną poruszone kwestie zgłoszone przez małżonków na samych zajęciach. Zajęcia poprowadzi prof. K. Wojaczek.

Organizacją zajęć zajmuje się Pani mgr Agnieszka Remiś.

e-mail: agnes.remis@wp.pl

Telefon: 662219138

OPINIA  O  ZAJĘCIACH  WCZEŚNIEJSZYCH  UCZESTNIKÓW

Co mogę powiedzieć o warsztatach prowadzonych przez prof. Krystiana Wojaczka?

Byliśmy z mężem uczestnikami jednych z pierwszych warsztatów w Nałęczowie w 2017r.

Co nas skłoniło do udziału? Chcieliśmy coś zmienić w naszej relacji, aby w małżeństwie cieszyć się szczęściem. Wtedy pojawił się na naszej drodze Profesor. Po ludzku to przypadek, zbieg okoliczności. Dla mnie jako człowieka wierzącego, to po prostu Boża Opatrzność.

Czy można coś stracić biorąc udział w warsztatach dla małżonków? Chyba nie, ewentualnie coś zyskać. Z takim nastawieniem jechałam na te warsztaty, przynajmniej ja.

Kłębiły się myśli: „Ten Profesor to świecki… może inne spojrzenie?”, „Tyle lat poświęcił dla nauki o rodzinie, małżeństwie, to coś na pewno nam powie, czego jeszcze nie wiemy”. A z drugiej strony: „Czy my po 25 latach małżeństwa coś możemy zmienić?”. I tak znaleźliśmy się w Nałęczowie. Było nas chyba sześć par. Staż małżeński od kilku miesięcy do 25 lat (my). Kilka spotkań, prostych rozmów w serdecznej atmosferze, praca ze współmałżonkiem.

Moje życie jest darem… Życie współmałżonka jest darem… Ja jestem darem dla niego… On jest darem dla mnie… Obdarować… Przyjąć dar… To takie proste, a trudne zarazem. Zależne tylko od nas… Nikt za nas tego nie zrobi… Jak to zrobić? Warsztaty nam pomogły znaleźć sposoby, wypracować coś dla siebie.

Jeśli czujecie, że coś w waszym małżeństwie mogłoby być lepiej niż jest, to te warsztaty są dla was.

Mgr A. Remiś

ZAJĘCIA  WARSZTATOWE  W  KANIEM

Sygnalizowane wyżej zajęcia warsztatowe dla małżeństw w Kaniem odbyły się zgodnie z planem. Były to pierwsze od dłuższego czasu zajęcia warsztatowe dla małżonków w miejscu ich zamieszkania. Uczestniczyły w nich pary z długim małżeńskim stażem i takie, których staż jest krótszy i posiadają małe dzieci. Uczestniczyli też małżonkowie spoza miejscowości (z Lublina). Czas maluchów z Lublina, w czasie zajęć rodziców z powodzeniem organizowała Klaudia, absolwentka miejscowego gimnazjum. Dziękujemy Klaudio.  

Organizacja warsztatów w miejscu zamieszkania uczestników niesie ze sobą ten plus, że maluchami mogą opiekować się domownicy, np. rodzice, któregoś z małżonków uczestniczących w warsztatach. Im również serdecznie dziękujemy, ponieważ tak było w tym przypadku.

METODA PRACY WYKORZYSTANA W KANIEM

W Kaniem wykorzystano metodę łączoną pracy warsztatowej z metodą podawczą. Oczywiście, podstawowy nurt stanowiła praca warsztatowa. Metodę podawczą zastosowano do ukazania całego mechanizmu pracy ze współczesnymi małżeństwami, w obliczu tych problemów i zagrożeń, wobec których stają. W tym wypadku było to ważna, ponieważ sporą część uczestników stanowiły osoby pracujące w oświacie a więc posiadające predyspozycje i przygotowanie do pomagania innym, nie tylko młodzieży, ale też małżeństwom.

WSPÓŁPRACA KSIĘDZA PROBOSZCZA I ŚWIECKICH

Nie ulega wątpliwości, że zajęcia te tak ważne dla współczesnych małżeństw, ale w konsekwencji dla rodzin i całego społeczeństwa mogły mieć miejsce i się udać dzięki bardzo dobrej współpracy miejscowego Księdza Proboszcza i ogromnie zaangażowanych w tę współpracę ludzi świeckich, szczególnie Pani mgr Agnieszki Remiś i Jej Męża Mariusza. Koniecznie należy wspomnieć o ogromnej przychylności inicjatywie sporej części Środowiska Oświatowego miejscowości Kanie i miejscowych władz. Wszystkim należą się wyrazy podziękowania. Nie jest wykluczone, że miejscowość Kanie stanie się ośrodkiem stopniowego promieniowania na zewnątrz idei poszerzania wiedzy na temat małżeństwa i budowania jego mocnych fundamentów na chrześcijaństwie, z wykorzystaniem zdrowego dorobku nauk szczegółowych i poprawnej metodologii.

Krystian Wojaczek